دفترچه تلفن آنلاین دانشگاه تهران

برای ورود به کانال تلگرام کویستان بر روی عکس ذیل کلیک نمایید!


شناسهدانشکدهنامواحدتلفنویرایش شماره تماس
114دانشکده ادبیات و علوم انسانیتالار فرزانگان(اساتید بازنشسته)تالار فرزانگان(اساتید بازنشسته)66973707
115دانشکده ادبیات و علوم انسانیانبار دانشکدهانبار دانشکده61112568
116دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارپردازیکارپردازی66404141 و 61113086
117دانشکده ادبیات و علوم انسانیامور عمومیامور عمومی61112574
   © طراحی و اجرا توسط کانال تلگرام کویستان